top of page

O nás

Základní informace

Laboratoř Interlab je české nestátní zdravotnické zařízení zabývající se speciálními laboratorními vyšetřeními pro samoplátce. Zaměřujeme se na oblast klinické imunologie, alergologie, mikrobiologie a molekulární medicíny.

Lékařský garanti: odbornosti 802 (Lékařská mikrobiologie)

                              odbornosti 813 (Klinická Alergologie a Imunologie)

Činnost v naší laboratoři zajišťují odborní kvalifikovaní pracovníci s bohatou praxí. Využíváme moderní přístrojovou techniku, která umožňuje rychlé a efektivní zpracování vzorků. Celý průběh zpracovávání je navíc detailně monitorován a kontrolován. Naši pracovníci se pravidelně účastní školení, přednášek a seminářů, které jsou v souladu s nejnovějšími trendy v oboru laboratorní diagnostiky.

Výsledky vyšetření jsou klientům zasílány prostřednictvím zabezpečeného emailu nebo v písemné podobě na vyžádaní.

Classified newspaper page_edited.jpg

Ochrana osobních údajů

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Vážení pacienti, níže uvedené informace slouží pro Vaši informovanost o způsobu, kterým se řídíme při zpracování Vašich osobních údajů, včetně údajů týkajících se Vašeho zdravotního stavu.


Rozsah zpracovávaných osobních údajů

Vaše osobní údaje vyžadované pro poskytování zdravotních služeb zpracováváme podle požadavků zákona č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů. Osobní údaje zpracováváme v rozsahu potřebném pro provádění laboratorního vyšetření. Jedná se zejména o Vaše identifikační údaje a údaje o Vašem zdravotním stavu související s laboratorním vyšetřením.


Přístup k osobním údajům

Kromě našich pracovníků mají přístup k Vašim osobním údajům z důvodu plnění právních předpisů nebo uzavřených smluvních vztahů i třetí strany. Mezi ně patří kromě zdravotních pojišťoven i naši smluvní partneři, kteří se mohou podílet na zpracování Vašich vzorků a správce našeho laboratorního informačního systému.

bottom of page